ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κωστόπουλος Αλεξ. Ιωάννης
Μηχανολόγος - Μηχανικός
Αλουμίνια

Λεωφόρος Πανεπιστημίου 176, 
Τ.Κ. 26 433, Πάτρα, Νομός Αχαΐας
Τηλ.: 2610 450 650   I  Κιν.: 6974 33 72 07 
Fax: 2610 450 659

Ωράριο Λειτουργίας:
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 - 14:00 & 16:00 - 21:00
Σάββατο: 09:00 - 14:00